İnsanı ateş değil, gurur yakar….

İnsanı ateş değil, gurur yakar….