Dini bilgiler

32 Farz

32 farz: İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçen dinimizin en temel farzlarıdır. 32 farz İmanın şartları, İslamın şartları, Namazın farzları, Abdestin farzları, Guslün farzları ve Teyemmümün farzları olarak toplamda 32 farzdan oluşur.

İman’ın şartları (6 tane) = İman’ın toplamda 6 şartı vardır.

İslam’ın şartları (5 tane) = İslam’ın toplamda 5 şartı bulunmaktadır.

Namaz’ın farzları (12 tane) = Namazın toplamda 6’sı içinde ve 6’sı dışında olmak üzere 12 farzı vardır.

Abdest’in farzları (4 tane) = Abdestin toplamda 4 farzı vardır.

Gusül abdestinin farzları (3 tane) = Guslün 3 farzı vardır.

Teyemmüm abdestinin farzları (2 tane) = Teyemmüm’ün 2 tane şartı bulunuyor.

 1. – Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak.
 2. – Allah’ın meleklerine inanmak.
 3. – Allah’ın peygamberlerine inanmak.
 4. – Allah’ın kitaplarına inanmak.
 5. – Ahiret gününe inanmak.
 6. – Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

 1. – Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.)
 2. – Namaz kılmak
 3. – Oruç tutmak
 4. – Zekat vermek
 5. – Hacca gitmek

Namazın dışındaki farzları (6 tane):

 1. – Hadesten taharet (Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak.)
 2. – Necasetten taharet (Kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması.)
 3. – Setr-i avret (Mahrem yerlerinin örtülmesi. Mesela kadınlarda; el, yüz ve ayak hariç tüm vücuttur. Erkeklerde ise göbek deliği ile diz kapağı arasındaki yerlerin örtülmesi gerekmektedir.)
 4. – İstikbal-i kıble (Namaz kılarken kıbleye yönelmektir.)
 5. – Vakit (Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması gerekir.)
 6. – Niyet (Namaza niyet etmek gerekmektedir. Mesela “Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya.” şeklinde niyet edilebilir.)

Namazın içindeki farzları (6 tane):

 1. – İftitah tekbiri (Namaza “Allahuekber” şeklinde tekbir alarak başlamak.)
 2. – Kıyam (Namazda ayakta durmak.)
 3. – Kıraat (Namazda ayakta Kur’an okumaktır.)
 4. – Rükû (Erkeklerde; sırt yere paralel olacak şekilde yani eller diz kapağında olacak şekilde eğilmek. Kadınlarda ise; erkekler gibi fazla eğilme olmaz. Az bir eğilme olur.)
 5. – Secde (Alnı ve burnu yere koymak.)
 6. – Kade-i ahire (Namazın sonunda “Ettahiyyatü” okuyacak kadar oturmak.)

 1. – Yüzü yıkamak.
 2. – Elleri dirseklere kadar yıkamak.
 3. – Başın dörtte birini mesh etmek.
 4. – Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

 1. – Ağza su vermek. Ağzı iyice suyla çalkalamak.
 2. – Burna su vermek.
 3. – Bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

 1. – Niyet etmek.
 2. – Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek. Ardından yine elleri toprağa vurup kolları mesh etmek.