Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.

Her zaman doğruyu söyle, ama her zaman her doğruyu değil.