Nasihat Verecek Adama Değil, Örnek Olacak Adama İhtiyaç Vardır..