Her olayı hayır bil, her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil.